Page 7 - Barbara Munzer – UNIQUE SPATIAL OBJECTS OF ART
P. 7

Fragment from the exhibition`s cataloque Warsow, December 1989.
I first met Barbara Munzer in the 1970s, when her inte- rests and activity focused on jevellery. She had always been reluctant to use the world. In fact, what she does is far removed from classical jewellery, which accounts for its peculiar charm that appealed to me at first glance It has also remained the characteristic quality of her work in other fields.
Barbara Munzer has scored successes at numerous je- wellery shows at home and abroad ( in Holland and Ger- many) .She has also designed jevellery for fashion shows. I especially remember the show of the Moda Polska (Po- lish Fashion) enterprise in Warsow in Mai 1988. There was some magic in her jewellery that made garments trans- form, acquire a different character, charm and chic. The finer played the role of what the French aptly describe as “une veritable note a la page”.
The artist soon realised that, in addition to adding at- traction to a fashion show or adorning a woman, her jewellery may be an excellent decorative element in an interior. All that started from her big necklaces and belts put up on the wall where they looked excellent. From there, there was just a step to her butterfly world, to the “Strange Garden”. Her profound fascination with nature and the Belle Epoque, a period when beauty and myste- rious, subtle women reigned supreme, prompted her to embark on fantastic SPATIAL OBJECTS.
Elżbieta Łukomska Historical Museum Of the City of Warsow
W DZIWNYM OGRODZIE
IN THE STRANGE GARDEN	5 Fragment z katalogu do wystawy.
Warszawa, grudzień 1989 rok.
Barbarę Munzer poznałam w końcu lat siedemdziesiątych, w okresie gdy jej zainteresowania i działalność koncentro- wały się przede wszystkim na biżuterii. Przed tym słowem zawsze się broniła. W istocie, ozdoby wychodzące spod jej ręki dalekie są od klasycznej biżuterii i w tym ich urok, które- mu uległam już po pierwszych kontaktach z jej sztuką.
Te właśnie cechy jej twórczości będą jej towarzyszyły dalej, w kolejnych obszarach jej działalności artystycznej Barbara Munzer odnosiła sukcesy na licznych wystawach, pre- zentując swoją biżuterię w kraju i zagranicą, w Holandii i RFN. Projektowała i wykonywała również biżuterię na zamówienia projektantów mody. Zapamiętałam szczególnie pokaz Mody Polskiej w maju 1988 roku w Warszawie. Byłam świadkiem szczególnej magii- jak zmieniały się toalety pod wpływem tej biżuterii, jak nabierały określonego charakteru, wdzięku i szy- ku. Stała się ta biżuteria dla demonstrowanych kreacji tym, co najtrafniej określają Francuzi: „Une veritable note a la page”. Artystka już wcześniej przekonała się, że jej biżuteria może być nie tylko atrakcją pokazu mody - może doskonale zdo- bić wnętrza.
Zaczęło się od dużych naszyjników i pasów wiszących na ścianach. Prezentowały się świetnie.Stąd był już tylko krok odświatamotyli,do„DziwnegoOgrodu”.Głębokafascynacja naturą oraz epoką, w której królowało piękno i tajemnicze, subtelne kobiety-Belle Epoque - zaowocowało przejściem do świata fantastycznych OIEKTÓW PRZESTRZENNYCH.”
Elżbieta Łukomska Muzeum Historycznego M. ST. Warszawy
IZYDA 95 x 110 cm. brass + enamel


   5   6   7   8   9