Page 9 - Barbara Munzer – UNIQUE SPATIAL OBJECTS OF ART
P. 9

...”Thanks to Barbara Munzer`s art, we can absorb the atmosphere of mysterious gardens, full of enormous dragonflies and butterflies. We can also encounter personified robes worn by the great, know and unk- nown to us.
The robes are also characterized by the wealth of com- position solutions and ornamentation, the latter quite exceptional in its expression, whereby to conjure up a mood evocative of the figure to which they are devo- ted. So they appeal to the imagination rather than being realistic representations.
Irena Huml Instytute of Culture Polish Academy of Sciences
“In yet another show of the series, we present the exceedin- gly interesting oeuvre of Barbara Munzer, an artist whose SPATIAL COMPOSITIONS combine in an exceedingly intere- sting way techniques and technologies peculiar to several branches of art with a wide range of effects. In her works, one may trace solutions employed in metal-work, jewellery and even armourer`s craft though the affinity with fancifully woven and richly decorated theatre costumes is the most evident.”
“When we look at the subjects on show, we can hardly belie- ve that they are the work of the woman`s hands though the subtlety and refinement of shapes and the choice and finish of detail testify to the feminine nature of this art.
This exhibition, like all others, reflects the power of human talent and the vast range within which it moves in addition to the wealth and variety of the forms of artistic expression.”
Tadeusz Zaremba Director Mazovian Museum in Plock
Fragments from the exhibitins` cataloque Plock,April 1999.
...„Dzięki twórczości Barbary Munzer można zanurzyć się w atmosferę tajemniczych ogrodów pełnych ogromnych, fruwających ważek i motyli, jak również odbyć nieoczeki- wane spotkanie z upostaciowanymi szatami wielkich zna- nych i nieznanych.
Szaty niosą w sobie zarówno bogactwo kompozycyjnych rozwiązań, jak i wyjątkową w swym wyrazie ornamentykę, a przy tym tworzą klimaty postaci, którym są poświęcone. Działają więc bardziej na wyobraźnię niż próby przedsta- wień bliższych, pozornie, realizmowi. Ten typ daleko posu- niętej umowności pozwala bowiem widzowi na swobodę własnych skojarzeń.”
Irena Huml. Instytut Kultury PAN
„W kolejnej wystawie prezentujemy niezwykle interesującą twórczość Barbary Munzer -Artystki, która w swoich przestrzen- nych kompozycjach łączy w sposób niezwykle interesujący techniki i technologie z kilku dziedzin sztuki, z ich bogatym wachlarzem efektów. W realizowanych bowiem kompozycjach zauważyć można rozwiązania stosowane zarówno w metalo- plastyce, jubilerstwie a nawet płatnerstwie, choć najbardziej rzu- ca się w oczy podobieństwo do fantazyjnie utkanych i bogato zdobionych teatralnych kostiumów.”
„Kiedy patrzy się na wystawione dzieła trudno uwierzyć, że wyszły one spod rąk kobiety, choć subtelność, wyrafinowanie kształtów, dobór i wykończenie detali- kobiecość tej sztuki po- twierdza.
Ta wystawa, jak i wszystkie inne, potwierdza potęgę i nieogar- nięte przestrzenie penetracji ludzkiego talentu a także wielość i różnorodność form wypowiedzi artystycznej.”
SUGESTYWNY ŚWIAT WYOBRAŹNI BARBARY MUNZER	7 THE ENCHANTING WORLD OF BARBARA MUNZER`S IMAGINATION
CASSANOVA 95 x 115 cm.	brass
Tadeusz Zaremba Dyrektor Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Fragmenty z katalogu do wystawy Płock, kwiecień 1999 r.


   7   8   9   10   11